Betonavi

Với mục tiêu giới thiệu chia sẻ những sản phẩm hay tốt cho người Việt đang sống làm việc hay du lịch Nhật Bản.
Cũng như một phần nào đó giới thiệu văn hoá Nhật bản cho người Việt thông qua các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày.

Chúng tôi luôn trào đón những bạn nào muốn tham gia viết bài, xây dựng cộng đồng Betonavi.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
admin@betonavi.com

--
Thân Mến!
Tháng 1, 2017